هزینه ارسال سفارشات بر عهده چه کسی می باشد؟

هزینه بارگیری بر عهده شرکت فولاد نو بوده و بعد از آن هزینه حمل و نقل بار به هر نقطه ای از ایران بر عهده سفارش دهنده می باشد.