قیمت روز گچ:

اعتبار تا پایان خرداد 1401
نام محصولوزن کیسهقیمت
گچ سفیدکاری فولاد نو - گچ سوپر25 کیلوگرمیتماس بگیرید
گچ سفیدکاری آزادگان - گچ سوپر25 کیلوگرمیتماس بگیرید
گچ زیرکار فولاد نو25 گیلوگرمیتماس بگیرید

نکات مهم در قیمت گچ:

شماره تلفن های کارخانه جاده کاشان

شماره تلفن های کارخانه شهرک صنعتی محمودآباد