قیمت خرید گچ به چه صورت محاسبه می شود؟

قیمت ها با توجه به ابلاغیه های وزارت صنعت و معدن معین می شوند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت خرید گچ عمده مراجعه کنید.